Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG


Với sự phát triển của nền kinh tế nước ta, quan hệ lao động ngày càng được pháp luật bảo vệ. Một mặt, pháp luật lao động quy định các quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn, nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Mặt khác, pháp luật lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, đạt năng suất, chất lượng lao động và tiến bộ xã hội. 


Trên thực tế, do nhiều lý do khác nhau, quan hệ lao động không phải lúc nào cũng được xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật... Vẫn có nhiều vi phạm quyền lợi của người lao động hoặc người sử dụng lao động dẫn đến bất đồng, nảy sinh tranh chấp.

Với mục đích giúp cho người sử dụng lao động (doanh nghiệp) và người lao động tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cả các bên, hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động... Công ty luật sư Thái An cung cấp dịch vụ pháp lý sau đây:

1. Tư vấn luật các quy định chung của pháp luật về lao động

2. Soạn thảo các loại hợp đồng lao động

3. Tư vấn về quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương

4. Hướng dẫn soạn thảo xây dựng nội quy lao động

5. Tư vấn hình thức và thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động

6. Tư vấn tuyển dụng lao động

7. Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể

8. Tư vấn chế độ bảo hiểm cho người lao động

9. Tư vấn các vấn đề luật lao động có yếu tố nước ngoài

10. Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động, giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động

11. Đại diện, tham gia thương lượng, đàm phán và bảo vệ cho người lao động hoặc người sử dụng lao động trong các tranh chấp liên quan đến:
 
• Việc làm, tiền lương, thu nhập và điều kiện lao động

• Thực hiện thoả ước lao động, các quyền liên quan đến thành lập và gia nhập công đoàn
 
• Kỷ luật lao động
 
• Sa thải người lao động
 
• Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 
• Bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động
 
• Bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động
 
• Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
 
• Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật lao động
 
• Các tranh chấp lao động khác 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét